Bibliography Ton van der Wouden

Orcid 0000-0001-9616-9078

Perpetually under construction.

Clicking on an underlined short title will open a final or semi-final version of the publication in pdf format.

  To appear/submitted

 1. [JGL-afr] TON VAN DER WOUDEN.
  Indefinite pronouns in Afrikaans. Language internal developments and language contact.
  Journal of Germanic Linguistics, special issue on Afrikaans, submitted.

 2. [sandwich2022] TON VAN DER WOUDEN.
  Enige Nederlandse onbepaalde voornaamwoorden tussen sommige Duitse en Engelse.
  A paper on indefinite pronouns in English, Dutch and German, for a Germanic Sandwich special issue of Leuvense Bijdragen, in press.
 3. [ency2019] AD FOOLEN and TON VAN DER WOUDEN.
  Pragmatic markers in Dutch.
  Paper written for an Encyclopaedia, accepted for publication.
 4. [ANS partikels] TON VAN DER WOUDEN en AD FOOLEN.
  Pragmatische partikels.
  Een nieuw hoofdstuk voor de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst.
  Onder revisie.
 5. [ANS tussenwerpsels] TON VAN DER WOUDEN.
  Tussenwerpsels.
  Een nieuw hoofdstuk voor de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst.
  Onder revisie.
 6. [leenwoorden] ALEX REUNEKER AND VIVIEN WASZINK AND TON VAN DER WOUDEN.
  'Maak nu money met die pokoes'. Loan-words in Dutch hip-hop.
  Under revision.
 7. [AGW2] BENITO TROLLIP AND TON VAN DER WOUDEN.
  Adjectival/adverbial intensification constructions in Afrikaans, Dutch and German.
  Presented at the Afrikaans Grammar Workshop, 5-6 October, 2018, Ghent, Belgium.
 8. [Taboe-NT] TON VAN DER WOUDEN.
  Taboe(s) in het Nederlands.
 9. [HELS2018] TON VAN DER WOUDEN.
  Bon appétit in Dutch: one function, many forms.
  Presented at Constructional semantics: Cognitive, functional and typological approaches, 24-25/8/2018, Helsinki, Finland. Here is the abstract.
 10. [DH-B2018] SASKIA LENSINK, TON VAN DER WOUDEN, AND KARINA VAN DALEN-OSKAM.
  Hidden indicators. Modal Particles in modern Dutch fiction and fiction translated from English: a quantitative approach.
  Presented at DH Benelux 2018, Amsterdam, June 2018. Here is the abstract.
  home

  2023

 11. [voor-zij-die] TON VAN DER WOUDEN.
  Een constructie voor zij die uit Belgiƫ komen.
  28 februari 2023 op neerlandistiek.nl. Lees daar ook de interessante discussie!
 12. [luidens] TON VAN DER WOUDEN.
  Luidens mijn gegevens.
  4 maart 2023 op neerlandistiek.nl.
  home


  2022

 13. [sandwich-NT-2022] CAITLIN MEYER, SUZANNE AALBERSE en TON VAN DER WOUDEN.
  Voorwoord.
  Nederlandse Taalkunde 27: 3 (2022), 328-332.
 14. [FvE] CRIT CREMERS en TON VAN DER WOUDEN.
  Frank van, maar niet ten Eynde.
  A paper on coordinating prepositions (in Dutch), in Vincent Vandeghinste (red.) Liber Amicorum Francisci Affinii, alias Frank Van Eynde, Leuven 2022.
  Een andere versie van dit stuk is verschenen onder de titel Voor en achter in neerlandistiek.nl, 10 december 2022.
 15. [pronk] TON VAN DER WOUDEN.
  Gebruik nou toch eens modale partikels!
  In neerlandistiek.nl, 25 september 2022.
 16. [uitzien] TON VAN DER WOUDEN.
  Dat ziet er een interessante constructie uit!
  In neerlandistiek.nl, 18 september 2022.
 17. [Antal] TON VAN DER WOUDEN.
  Laten we het nog eens over data hebben.
  In neerlandistiek.nl, 31 augustus 2022.
  home


  2021

 18. [left-periphery] TON VAN DER WOUDEN and AD FOOLEN.
  Dutch pragmatic markers in the left periphery.
  In Daniël Van Olmen and Jolanta Šinkūnienė (eds.), Pragmatic markers and peripheries, Amsterdam, Benjamins, 2021 (Pragmatics and Beyond New Series 325), pages 49-74.
 19. [ANS negatie] TON VAN DER WOUDEN.
  Ontkenning (negatie).
  Een nieuwe versie van hoofdstuk 29 van de Algemene Nederlandse Spraakkunst.
 20. [gewoonweg] TON VAN DER WOUDEN.
  Gewoonweg verschillend.
  In Nicoline van der Sijs, Lauren Fonteyn en Marten van der Meulen (red.): Wat gebeurt er in het Nederlands? Over taal, frequentie en variatie. Sterck en De Vreese 2021, 255-258.
 21. [ANS] TON VAN DER WOUDEN.
  Werken aan de nieuwe ANS.
  In neerlandistiek.nl, 20 april 2021.
 22. [DM-ANS] Timothy Colleman, Ronny Boogaart, Johan De Caluwe, Walter Haeseryn, Frank Landsbergen, Ton van der Wouden, Johan Van Hoorde, Freek Van de Velde
  De denkers achter de `versoepelde' grammaticaregels: `Mag het iets genuanceerder, alsjeblief?'.
  In De Morgen, 26 april 2021.
 23. [komen ook aan bod] TON VAN DER WOUDEN.
  Komen ook aan bod. Belgische hoofdzinnen met het werkwoord op de eerste plaats.
  On a special kind of V1 sentences in Belgian Dutch.
  In neerlandistiek.nl, 23 mei 2021.
 24. [hoen] TON VAN DER WOUDEN.
  Hoen rare constructie hebben we nu weer gevonden?
  In neerlandistiek.nl, 27 juli 2021.
 25. [Voordat] TON VAN DER WOUDEN.
  Voordat we het vergeten
  In neerlandistiek.nl, 7 augustus 2021.
 26. [Functie] TON VAN DER WOUDEN.
  In functie van de optimalisering van de nieuwe ANS
  In neerlandistiek.nl, 2 september 2021.
  home


  2020

 27. [Takomst] TON VAN DER WOUDEN.
  [besprek fan] Tradysje en fernijing, onder redactie van Rolf Bremmer, Riemer Janssen en Oebele Vries (Stifting Freonen Frysk Ynstitút Grins, 2020).
  Us wurk: tydskrift foar Frisistyk 69 (2020), 188-192.
 28. [goed-en-wel] JACK HOEKSEMA and TON VAN DER WOUDEN.
  On the Dutch temporal adverbial goed en wel.
  Linguistics in the Netherlands 2020, 90-102.
 29. [all-good] TON VAN DER WOUDEN.
  All good and well: introducing an objection in Dutch.
  Linguistics in the Netherlands 2020, 135-148.
 30. [NT25] TON VAN DER WOUDEN.
  Er is nog steeds geen partikelwoordenboek, hoewel echter het partikelonderzoek niet stilligt.
  Nederlandse Taalkunde, Volume 25, nummer 2/3, oktober 2020, 241-254.
 31. [voorwoord-DNZ12] TIMOTHY COLLEMAN en HANS BROEKHUIS en TON VAN DER WOUDEN.
  2020.
  Voorwoord.
  In Nederlandse Taalkunde, Volume 25, Number 1, April 2020, 1-5.
 32. [tje] TON VAN DER WOUDEN.
  Een lijstje gerechtjes met kreeftjes.
  Over de uitspraak van verkleinwoorden.
  In neerlandistiek.nl, 12 november 2020.
 33. [buurtaal] TON VAN DER WOUDEN.
  2020.
  Van je buren moet je het hebben.
  Review van Buurtaal van Miet Ooms.
  In neerlandistiek.nl, 15 oktober 2020
 34. [zien eindigen] TON VAN DER WOUDEN.
  2020.
  Veel mensen zagen United zesde of zevende eindigen.
  Over zien als hulpwerkwoord (?)
  In neerlandistiek.nl, 28 juli 2020
 35. [kortom1] TON VAN DER WOUDEN en AD FOOLEN.
  2020.
  Kortom.
  In neerlandistiek.nl, 21 mei 2020
 36. [kortom2] TON VAN DER WOUDEN en AD FOOLEN.
  2020.
  Kortom en andere vormen van gelexicaliseerde pragmatiek.
  In neerlandistiek.nl, 22 mei 2020
  home


  2019

 37. [nogook] TON VAN DER WOUDEN.
  2019.
  Nog een focuspartikel ook.
  In https://www.neerlandistiek.nl, 14 december 2019.
 38. [Koerbagh] OLGA VAN MARION en TON VAN DER WOUDEN.
  2019.
  De rede: bron van geluk voor iedereen.
  In https://www.neerlandistiek.nl, 25 november 2019.
 39. [tehulp] TON VAN DER WOUDEN.
  2019.
  Wie komt hun of hen te hulp?
  In https://www.neerlandistiek.nl, 22 november 2019.
 40. [Fuk-2019] TON VAN DER WOUDEN.
  2019.
  Hoe de fuk.
  In https://www.neerlandistiek.nl/, 2 november 2019.
 41. [Bar-2019] TON VAN DER WOUDEN.
  2019.
  Uit kracht dan van de bevoegdheid.
  In https://www.neerlandistiek.nl/, 15 oktober 2019.
  home


  2018

 42. [NT-TP-2018] TON VAN DER WOUDEN, GEERT BOOIJ, AND JENNY AUDRING.
  2018.
  Repliek: de Nederlandse morfologie in het Taalportaal.
  Nederlandse Taalkunde, 23, 2 (2018), 185-189.
 43. [sint-2018] TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  "U bent erg mooi en u ziet er niet gevaarlijk uit." Over het ethos van Sint Nicolaas.
  In https://www.neerlandistiek.nl/, 5 december 2018.
 44. [LIN2018] TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  Modal particle or emerging inflection? The Dutch 'success imperative' revisited.
  In Bert le Bruyn and Janine Berns (eds.) Linguistics in the Netherlands 2018 [AVT 35], 173-186.
  On October 31st 2018, that is before publication, the paper was already discussed by Berthold van Maris in the newspapers NRC Next and NRC Handelsblad.
 45. [Broertje] TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  'In een vuile sloot had Hij hem gesmoord'. 'Mijn broertje' van François HaverSchmidt.
  On child death and the theodicy (in Dutch). In Rick Honings, Olga van Marion and Tim Vergeer (red.): Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. Hilversum, Verloren, 101-112.
 46. [Nee] TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  Eindelijk alles over nee?
  Notes on the syntax, semantics and pragmatics of nee 'no'. In Onze Taal 87, 5, mei 2018, p. 17.
  Dit stuk was aanleiding voor een interview op de Belgische Radio 1, dat weer resulteerde in een artikeltje van Alexander Verstraete.
 47. [app] SIMEON VAN DER VOS en TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  Appen, whappen of whatsappen - wat doet u?
  In neerlandistiek.nl 2018 04.
 48. [hiphop-money] VIVIEN WASZINK, ALEX REUNEKER and TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  Als ik praat, dan praat ik money. De hiphopste woorden.
  More on the linguistic properties of Dutch hiphop.
  In Neerlandistiek.nl 2018 07.
 49. [Keurig netjes 1] TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  Keurig netjes (1). In de woordenboeken.
  In neerlandistiek.nl/2018/09/.
 50. [Keurig netjes 2] TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  Keurig netjes (2). Een corpusstudie.
  In neerlandistiek.nl/2018/10/.
 51. [Stroop] TON VAN DER WOUDEN.
  2018.
  "Stroopjesvet."
  Culinaire dialectologie voor Jan Stroop. In neerlandistiek.nl 2018/09.
  home


  2017

 52. [CLARIN-boek] TON VAN DER WOUDEN, GOSSE BOUMA, MATJE VAN DE CAMP, MARJO VAN KOPPEN, FRANK LANDSBERGEN, and JAN ODIJK.
  2017.
  Enriching a scientific grammar with links to linguistic resources: the Taalportaal.
  In: Odijk J. & van Hessen A., CLARIN in the Low Countries. London: Ubiquity Press, 299-310. DOI.
 53. [Donne] TON VAN DER WOUDEN.
  2017.
  Waar lezen toe leidt. John Donne aan de Amstel.
  In: Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (red.): Lezen in de lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum, Verloren, 2017, 245-250.
 54. [or-not] TON VAN DER WOUDEN and FRANS ZWARTS.
  2017.
  Whether you like it or not, this is a paper about or not.
  In: Hilke Reckman, Lisa L.S. Cheng, Maarten Hijzelendoorn and Rint Sybesma (eds): Crossroads semantics. Computation, experiment and grammar. Amsterdam: Benjamins, 2017, 249-261.
 55. [Hiphop 2017] ALEX REUNEKER, VIVIEN WASZINK, and TON VAN DER WOUDEN.
  2017.
  Sanskriet op de beat. De grootste woordenschat in nederhop.
  Neerlandistiek.nl. Online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek 6 april 2017

  Dit onderzoek werd samengevat als "Rapgroep Zo Moeilijk heeft groter vocabulaire dan Harry Mulisch" op nu.nl en als "Nederhoppers creatiever met taal dan Mulisch" in De Volkskrant en zelfs als "BEWEZEN: RAPPERS WINNEN VAN DE NEDERLANDSE LITERATUUR" bij 3FM, terwijl volgens De Morgen de volgende Nobelprijs Literatuur naar... de Vlaamse hiphop-groep 't Hof Van Commerce gaat. De NOS wijdde behalve een artikel zelfs een rap aan ons onderzoek. Maar voor A.F.Th van der Heijden is het "een ultiem staaltje nepnieuws, gebaseerd op nepwetenschap gebracht door een nepkrant"; hiphopsite hiphop in je smoel diende hem vakkundig van repliek. Het onderzoek was aanleiding voor een debat tijdens de Nacht van kunst en kennis tussen Alex, rapper Brainpower en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer in het Groot Auditorium van de Universiteit Leiden, zie ook dit stuk op Kennislink.
 56. [Sandwich 2013] TON VAN DER WOUDEN and AD FOOLEN.
  2017.
  A most serious and extraordinary problem. Intensification of adjectives in Dutch, German, and English.
  Leuvense bijdragen/Leuven Contributions in Linguistics and Philology. 101 (2017), 82-100.
  home


  2016

 57. [Wroclaw 2015] TON VAN DER WOUDEN, GOSSE BOUMA, MATJE VAN DE CAMP, MARJO VAN KOPPEN, FRANK LANDSBERGEN and JAN ODIJK.
  2016.
  Enriching a Grammatical Database with Intelligent Links to Linguistic Resources.
  In Koenraad De Smedt (ed.): Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14-16, 2015, Wroclaw, Poland, Linköping University Electronic Press, Linköpings Universitet.
 58. [NT2016] TON VAN DER WOUDEN e.a.
  2016.
  Het Taalportaal. Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans).
  Nederlandse Taalkunde 21, 1 2016, 157-168.
 59. [Kweenie] TON VAN DER WOUDEN
  2016.
  Kweenie, Arie.
  In: Alex Reuneker, Ronny Boogaart, and Saskia Lensink (eds.): Aries netwerk, een constructicon. Columns aangeboden aan Arie Verhagen op 30 september 2016 ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden, Leiden 2016, 220-223.
  'Dunno' in Dutch. Another version of this paper has appeared in VakTaal 2016 nr. 1-2, 25.
 60. [K*L*L] TON VAN DER WOUDEN
  2016.
  K*l*l.
  In: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek 2016/11.
  Aspects of the morphology of invectives and taboo.
 61. [Wijlen] TON VAN DER WOUDEN
  2016.
  Wijlen.
  In: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek 2016/12.
  A Dutch counterpart of English former: adverb or adjective? With an interesting reaction by Freek Van de Velde.
 62. [crowdsource-rapport] NICOLINE VAN DER SIJS, DAAN BROEDER, TON VAN DER WOUDEN
  2016.
  Naar een nieuwe positie van crowdsourcing of citizen science binnen het KNAW Humanities Cluster.
  Rapport voor de directie van het HuC. Meertens Instituut, 2016.
 63. [Duitsleraar] TON VAN DER WOUDEN
  2016.
  Duitsleraar.
  On a small change in the morphology of Dutch (in Dutch).
  Onze Taal 9, September 2016, 20.
 64. [DH2016] TON VAN DER WOUDEN
  2016.
  Taalportaal: A new tool for linguistic research.
  Presented at Digital Humanities, Kraków, Poland, July 2016.
  Maciej Eder, Jan Rybicki (eds): Digital Humanities 2016, Kraków 11-16 July 2016 Conference Abstracts 390-393.
 65. [DH-BENELUX2016] TON VAN DER WOUDEN e.a.
  2016.
  A boost for the digital infrastructure for linguistics: the Taalportaal.
  Presented at Digital Humanities Benelux, City-of-Science-Belval, Luxemburg, June 2016.
  home


  2015

 66. [TLT14] GOSSE BOUMA, MARJO VAN KOPPEN, FRANK LANDSBERGEN, JAN ODIJK, TON VAN DER WOUDEN, and MATJE VAN DE CAMP.
  2015.
  Enriching a Descriptive Grammar with Treebank Queries.
  in Markus Dickinson, Erhard Hinrichs, Agnieszka Patejuk and Adam Przepiórkowski (eds.), Proceedings of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14), Warsaw, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, 13-25.
 67. [Paaltjens] TON VAN DER WOUDEN.
  2015.
  Dauw, melkboeren en witte port. Over de tranen van Piet Paaltjens.
  On the function of tears in 19th Century Dutch poetry. In: Nieuw Letterkundig Magazijn, Jaargang XXXIII, nummer 2, december 2015, 65-71, digitaal via de DBNL.
 68. [Herkennen] TON VAN DER WOUDEN.
  2015.
  Wij herkennen ons niet in dat beeld.
  On language and power around a new fashionable expression. Onze Taal 84 (2015), 10, 276.
 69. [W-P] TON VAN DER WOUDEN.
  2015.
  DENK JE DAT JE ALLES GEHAD HEBT...
  Postscript (in Dutch) to Wouter van Wingerden and Pepijn Hendriks, Dat hoor je mij niet zeggen, Thomas Rap, 129-136.
  This publication led to the following NEMO kennislink interview (by Mathilde Jansen, in Dutch).
 70. [FIPA 2010] TON VAN DER WOUDEN and AD FOOLEN.
  2015.
  Dutch particles in the right periphery.
  In: Sylvie Hancil, Alexander Haselow and Margje Post (eds.), Final Particles, Berlin, De Gruyter Mouton (Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM] 284), 221-247.
 71. [Bar-Ad] TON VAN DER WOUDEN.
  2015.
  A marked construction to mark a marked phenomenon: how to shift topics in Dutch, or, the Barabbas construction.
  In: Sander Lestrade, Peter de Swart, and Lotte Hogeweg (eds.), Addenda: artikelen voor Ad Foolen, Radboud Universiteit Nijmegen 2015, 539-572.
 72. [IN-Smes] TON VAN DER WOUDEN.
  2015.
  Een buitengewoon bruikbaar leerboek.
  Review (in Dutch) of: Hans Smessaert, Basisbegripen morfologie. Leuven/Den Haag, Acco, 2013.
  In Internationale Neerlandistiek 53, 2 (2015), 173-176.
  home


  2014

 73. [sprake 2014] TON VAN DER WOUDEN.
  2014.
  Is hier sprake van een nieuwe existentiële constructie?
  (In Dutch.) In Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde and Sara Verbrugge (eds.): Patroon en argument Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven, Leuven University Press, 179-193.
 74. [Ofzo] TON VAN DER WOUDEN.
  2014.
  Een artikel over of zo, en zo.
  (In Dutch.) in Jack Hoeksema and Dicky Gilbers (eds.): Black Book. A Festschrift for Frans Zwarts: 23. (The hard copy book (363-375) has a slightly older version entitled Een artikel voor Frans Zwarts over of zo en zo, of zo).
 75. [Twitter] TON VAN DER WOUDEN.
  2014.
  Zit je nu alweer te twitteren? Een nieuwe manier om partikels in kaart te brengen.
  (In Dutch.) in Nicoline van der Sijs (red.): De Kaartenbank. Over taal en cultuur. Amsterdam, AUP, 68-74.
  home


  2013

 76. [zeker weten] TON VAN DER WOUDEN.
  2013.
  Zeker weten.
  (In Dutch.) in TABU 40, 2012, 110-133.
  home


  2012

 77. TON VAN DER WOUDEN (ed.).
  2012.
  Roots of Afrikaans. Selected writings of Hans den Besten.
  Amsterdam: Benjamins.
 78. [VdW and PM: HdB-intro] VAN DER WOUDEN, TON and PIETER MUYSKEN.
  2012.
  Introduction.
  In Roots of Afrikaans. Selected writings of Hans den Besten., ed. by Ton van der Wouden, 1-5. Amsterdam: Benjamins.
 79. [NvN 2012] TON VAN DER WOUDEN.
  Taalportaal Nederlands en Fries.
  In Neerlandia/Nederlands van Nu 116, 1 (2012), 37-38.
 80. [Van der Wouden: IVG2010] TON VAN DER WOUDEN.
  2012.
  Over de Nederlandse spreektaal.
  In Franciszek Gracza, with Anne Betten, Alexander Schwarz, and Stanislaw Predota (eds.), Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 4. Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang, 381-386.
 81. [IVN2011] TON VAN DER WOUDEN.
  2010. Roel Vismans, Matthias Hüning & Fred Weerman, Dutch between English and German.
  In Internationale Neerlandistiek 50, jubileumnummer 1963-2012 (augustus 2012), 156-158.
  home


  2011

 82. [Coll: NT2011] TON VAN DER WOUDEN.
  2011a.
  Collocaties in online woordenboeken.
  In Nederlandse Taalkunde 16-2 (2011), 180-192.
 83. [OT2011a] OLGA VAN MARION en TON VAN DER WOUDEN.
  2011.
  Zo Vondel mogelijk. Toneelvertaler Laurens Spoor over de terugkeer van de Gijsbrecht van Aemstel.
  In Onze Taal, 80-12 (2011), 336-38, digitaal via de DBNL.
 84. [OT2011b] TON VAN DER WOUDEN en OLGA VAN MARION.
  2011.
  Vondel voor beginners.
  In Onze Taal, 80-12 (2011), 339, digitaal via de DBNL.
 85. [DNZ 2010] TON VAN DER WOUDEN en AD FOOLEN.
  2011b.
  Pragmatische partikels in de rechterperiferie.
  Nederlandse Taalkunde, 16-3 (2011), 307-322.
 86. [DNZ Rejoin] AD FOOLEN en TON VAN DER WOUDEN .
  2011c.
  Van geschreven naar gesproken taal.
  Nederlandse Taalkunde, 16-3 (2011), 326-332.
 87. [DNZ Comm] AD FOOLEN en TON VAN DER WOUDEN .
  2011d.
  Rechterperiferie en intersubjectiviteit. In hoeverre hangen plaats en functie samen?
  Nederlandse Taalkunde, 16-3 (2011), 349-351.
  home


  2010

 88. [Caspers & van der Wouden: Bern] JOHANNEKE CASPERS, & TON VAN DER WOUDEN.
  2010.
  Modal particles in Dutch as a second language: Evidence from a perception experiment.
  In Linguistik online 44, 4/2010.
 89. [van der Wouden & Caspers2010] TON VAN DER WOUDEN, & JOHANNEKE CASPERS.
  2010.
  Nederlandse partikelbeschrijving in internationaal perspectief: waar zijn we eigenlijk en waar moet het toch naar toe?
  Internationale Neerlandistiek, 48, 2.
 90. [de Vaan & van der Wouden2010] DE VAAN, MICHIEL, & TON VAN DER WOUDEN.
  2010.
  O ja??!
  In Van Sanskriet tot Spijkerschrift. Breinbrekers uit alle talen, ed. by Alexander Lubotsky & Michiel de Vaan, 51-52, 142-143. Amsterdam University Press.
 91. [van Balen et al.2010] VAN BALEN, ERNA, JOHANNEKE CASPERS, & TON VAN DER WOUDEN.
  2010.
  Modale partikels in het Nederlands als tweede taal: Aanwijzingen voor een vaste verwervingsvolgorde.
  Internationale Neerlandistiek, 48, 2.
  home


  2009

 92. [van der Wouden2009a] VAN DER WOUDEN, TON.
  2009a.
  Er staat op de laatste plaats van het middenveld een onbepaalde zelfstandignaamwoordgroep.
  Nederlandse Taalkunde 14, 300-6.
 93. [van der Wouden2009b] VAN DER WOUDEN, TON.
  2009.
  Ik zou weleens willen weten waar dat woord staat trouwens. Aantekeningen over zinsfinale bijwoorden.
  In Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit, ed. by Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart, & Marijke van der Wal, 143-156. Leiden: SNL.
 94. [Ariane-bed] VAN DER WOUDEN, TON.
  2009.
  Naar bed met Ariane.
  Metaal 6, 1.
  home

  2008

 95. [van der Wouden2008a] VAN DER WOUDEN, TON.
  2008a.
  De Syntactische Atlas van de Nederlandse dialecten, deel 1.
  Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 124, 81-95. Ook via de DBNL.
 96. [van der Wouden2008b] VAN DER WOUDEN, TON.
  2008b.
  Rotwoordvorming.
  TABU 37, 39-46.
  (on names of illnesses developing into depreciatory prefixoids) (in Dutch).
  This publication inspired a nice paper by high school student Lisanne Overduin.
 97. [van der Wouden & Caspers2008] TON VAN DER WOUDEN, & JOHANNEKE CASPERS.
  2008.
  Partikels als leerprobleem in het Nederlands als tweede taal.
  Internationale Neerlandistiek 46, 33-45.
 98. [Caspers & van der Wouden2008] CASPERS, JOHANNEKE, & TON VAN DER WOUDEN.
  2008.
  The perception of modal particles in Dutch as a second language.
  Toegepaste Taalwetenschap In Artikelen 80, 9-18.
  home

  2007

 99. [van der Wouden2007a] TON VAN DER WOUDEN.
  2007a.
  Bouwstenen van het Nederlands. Een pleidooi voor (nog) meer aandacht voor de idiomaticiteit van het Nederlands.
  In Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum, 287-298. Amsterdam: Rozenberg.
  Official version via this DBNL link.
 100. [van der Wouden2007b] VAN DER WOUDEN, TON.
  2007b.
  Bouwstenen van het Nederlands en het CGN.
  Nederlandse Taalkunde 12, 251-274.
 101. [van der Wouden2007c] VAN DER WOUDEN, TON.
  2007c.
  Meer over dubbele ontkenningen.
  neerlandistiek.nl 07.
 102. [van der Wouden2007d] VAN DER WOUDEN, TON.
  2007d.
  On the phraseology of stop words.
  Leiden Papers in Linguistics 4, 56-67.
  http://www.hum.leiden.edu/lucl.
 103. [van der Wouden2007e] TON VAN DER WOUDEN.
  2007e.
  Vrouwtjesgrammatica.
  Tabu 36, 127-147.
 104. [Verhagen et al.2007] VERHAGEN, ARIE, TON VAN DER WOUDEN, & LARS VAN LENTEREN.
  2007.
  Waar synoniem synoniem voor staat.
  In Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden, ed. by Fons Moerdijk, Ariane van Santen, & Rob Tempelaars, 445-455. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
  home

  2006

 105. [van der Wouden2006a] VAN DER WOUDEN, TON.
  2006a.
  Nederlandse voorzetsels tussen Duitse en Engelse.
  In Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin, ed. by Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Ton van der Wouden, & Arie Verhagen, 183-206. Leiden: SNL.
 106. [van der Wouden2006b] VAN DER WOUDEN, TON.
  2006b.
  Partikels: woordjes die het Nederlands markeren.
  In Wat iedereen van het NEDERLANDS moet weten en waarom, ed. by Nicoline van der Sijs, Jan Stroop, & Fred Weerman, 119-129. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 107. [van der Wouden & de Jong2006] TON VAN DER WOUDEN, & JAAP DE JONG.
  2006.
  De taal van de minister. Een exploratief-kwantitatief onderzoek.
  In Studies in taalbeheersing 2, ed. by Hans Hoeken, Berna Hendriks, & Peter Jan Schellens, 368-381. Assen: Van Gorcum.
 108. HÜNING, MATTHIAS, ULRIKE VOGL, TON VAN DER WOUDEN, & ARIE VERHAGEN (eds.).
  2006.
  Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin.
  Leiden: SNL.
 109. [Bouwsteen-metaal] VAN DER WOUDEN, TON.
  2005a.
  Bouwstenen van het Nederlands.
  Metaal 3, 1, 11.
  home

  2005

 110. [van der Wouden2005a] VAN DER WOUDEN, TON.
  2005a.
  Negatief-polair meer.
  TABU 34, 47-70.
 111. [van der Wouden2005b] VAN DER WOUDEN, TON.
  2005b.
  On the phraseology of stop words.
  In The many faces of Phraseology. Université Catholique de Louvain (Belgium), 13-15 October 2005, ed. by C. Cosme, C. Gouverneur, F. Meunier, & M. Paquot, 417-420. Université Catholique de Louvain (Belgium).
 112. VAN DER WOUDEN, TON, MICHAELA POSS, HILKE RECKMAN, & CRIT CREMERS (eds.).
  2005.
  Computational Linguistics in the Netherlands 2004: Selected papers from the fifteenth CLIN meeting.
  Utrecht: LOT. (Click on the picture to see the contents and the full papers.)
 113. [Poß & van der Wouden2005] POß, MICHAELA, & TON VAN DER WOUDEN.
  2005.
  Extended Lexical Units in Dutch.
  In Computational Linguistics in the Netherlands 2004: Selected papers from the fifteenth CLIN meeting, ed. by T. van der Wouden, M. Poss, H. Reckman, & C. Cremers. Utrecht: LOT.
  home

  2004

 114. [van der Wouden2004] TON VAN DER WOUDEN.
  2004.
  Niederländisch in Belgien: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
  In Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht, ed. by Hans Beelen, 22-33. Münster: Agenda Verlag.
  home

  2003

 115. [van der Wouden2003] TON VAN DER WOUDEN.
  2003.
  Bestaat de Taalbeheersing eigenlijk al?
  In Retorica in de beroepspraktijk. Leidse taalbeheersers over hun professionele passies, ed. by Jaap de Jong, Henrike Jansen, Nanette Maalman, & Robert Jan de Pauw, 54-55. Leiden: SNL.
 116. [Hoekstra et al.2003] HOEKSTRA, HELEEN, MICHAEL MOORTGAT, MACHTELD SCHOUPPE BRAM RENMANS, INEKE SCHUURMAN, & TON VAN DER WOUDEN, 2003.
  Cgn syntactische annotatie.
  protocol syntactische annotatie Corpus Gesproken Nederlands.
 117. [Schuurman et al.2003] SCHUURMAN, INEKE, MACHTELD SCHOUPPE, HELEEN HOEKSTRA, & TON VAN DER WOUDEN.
  2003.
  CGN, an annotated corpus of spoken Dutch.
  In Proceedings of 4th International Workshop on Linguistically Interpreted Corpora (LINC-03), ed. by Anne Abeillé, Silvia Hansen-Schirra, & Hans Uszkoreit, 101-108. Budapest.
 118. [van der Wouden et al.2003] VAN DER WOUDEN, TON, INEKE SCHUURMAN, MACHTELD SCHOUPPE, & HELEEN HOEKSTRA.
  2003.
  Harvesting Dutch trees: Syntactic properties of spoken Dutch.
  In Computational Linguistics in the Netherlands 2002. Selected Papers from the Thirteenth CLIN Meeting., ed. by Tanja Gaustad, 129-141. Amsterdam/New York: Rodopi.
 119. [van der Wouden & Hoekstra2003] TON VAN DER WOUDEN, & HELEEN HOEKSTRA.
  2003.
  De ontleding van het Corpus Gesproken Nederlands.
  LINK, Utrecht.
  home

  2002

 120. [van der Wouden2002a] VAN DER WOUDEN, TON.
  2002a.
  Particle research meets corpus linguistics: on the collocational behavior of particles.
  In Particles. Belgian Journal of Linguistics 16, ed. by Ton van der Wouden, Ad Foolen, & Piet Van de Craen, 151-174. Amsterdam: John Benjamins.
 121. [van der Wouden2002b] VAN DER WOUDEN, TON.
  2002b.
  Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands.
  Nederlandse Taalkunde 7, 20-43.
 122. VAN DER WOUDEN, TON, AD FOOLEN, & PIET VAN DE CRAEN (eds.).
  2002a.
  Particles.
  Amsterdam: John Benjamins.
  (Belgian Journal of Linguistics 16).
 123. [van der Wouden et al.2002b] VAN DER WOUDEN, TON, HELEEN HOEKSTRA, MICHAEL MOORTGAT, BRAM RENMANS, & INEKE SCHUURMAN.
  2002b.
  Syntactic Analysis in the Spoken Dutch Corpus (CGN).
  In Proceedings of the third International Conference on Language Resources and Evaluation, ed. by Manuel González Rodríguez & Carmen Paz Suárez Araujo, 768-773. Paris: ELRA.
 124. [van der Wouden et al.2002c] TON VAN DER WOUDEN, HELEEN HOEKSTRA, MICHAEL MOORTGAT, INEKE SCHUURMAN, & BRAM RENMANS.
  2002c.
  Syntactische annotatie voor het Corpus Gesproken Nederlands (CGN).
  Nederlandse Taalkunde 7, 335-352.
 125. [Foolen & van der Wouden2002] FOOLEN, AD, & TON VAN DER WOUDEN.
  2002.
  Introduction [to the special issue on particles].
  In Particles. Belgian Journal of Linguistics 16, ed. by Ton van der Wouden, Ad Foolen, & Piet Van de Craen, 1-6. Amsterdam: John Benjamins.
 126. [Zwarts et al.2002] ZWARTS, FRANS, TON VAN DER WOUDEN, & VÍCTOR SÁNCHEZ VALENCIA.
  2002.
  The aspectual significance of event particles.
  In Particles. Belgian Journal of Linguistics 16, ed. by Ton van der Wouden, Ad Foolen, & Piet Van de Craen, 175-208. Amsterdam: John Benjamins.
 127. [once] TON VAN DER WOUDEN and FRANS ZWARTS and INGE CALLEBAUT and PIET VAN DE CRAEN.
  Once upon a time in Dutch
  Unpublished.
  home

  2001

 128. [van der Wouden2001a] VAN DER WOUDEN, TON.
  2001a.
  Collocational behaviour in non content words.
  In COLLOCATION: Computational Extraction, Analysis and Exploitation. Proceedings of a Workshop during the 39th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 10th Conference of the European Chapter, Toulouse, France, July 7th, ed. by Béatrice Daille & Geoffrey Williams, 16-23. Toulouse, France: CNRS - Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, and Université de Sciences Sociales.
 129. [van der Wouden2001b] VAN DER WOUDEN, TON.
  2001b.
  Three modal verbs.
  In Zur Verbmorphologie germanischer Sprachen, ed. by Sheila Watts, Jonathan West, & Hans-Joachim Solms, 189-210. Túbingen: Niemeyer.
 130. [van der Wouden & Broekhuis2001] TON VAN DER WOUDEN, & HANS BROEKHUIS (eds.).
  2001.
  Linguistics in the Netherlands 2001.
  Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 131. HOEKSEMA, JACK, HOTZE RULLMANN, VÍCTOR SÁNCHEZ VALENCIA, & TON VAN DER WOUDEN (eds.).
  2001.
  Perspectives on Negation.
  Amsterdam: John Benjamins.
 132. [Hoekstra et al.2001] HOEKSTRA, HELEEN, MICHAEL MOORTGAT, INEKE SCHUURMAN, & TON VAN DER WOUDEN.
  2001.
  Syntactic Annotation for the Spoken Dutch Corpus Project (CGN).
  In Computational Linguistics in the Netherlands 2000, ed. by W. Daelemans, K. Sima'an, J. Veenstra, & J. Zavrel, 73-87. Amsterdam/New York: Rodopi.
  home

  2000

 133. [van der Wouden2000a] VAN DER WOUDEN, TON.
  2000a.
  Focus on appendices in Dutch.
  In Linguistics in the Netherlands 2000, ed. by Helen de Hoop & Ton van der Wouden, 233-245. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 134. [van der Wouden2000b] VAN DER WOUDEN, TON.
  2000b.
  Indefinite pronouns.
  Linguistic Typology 4, 281-291.
  (a review of Haspelmath 1997).
 135. [van der Wouden2000c] VAN DER WOUDEN, TON.
  2000c.
  Over zeker, zeker? zeker!
  TABU 30, 63-89.
 136. [van der Wouden2000d] VAN DER WOUDEN, TON.
  2000d.
  [signalement van] Dirk Geeraerts, Stefan Grondelaers en Dirk Speelman, Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Een onderzoek naar kleding- en voetbaltermen, Amsterdam, Meertens Instituut, 1999.
  TABU 30, 94-95.
 137. DE HOOP, HELEN, & TON VAN DER WOUDEN (eds.).
  2000.
  Linguistics in the Netherlands 2000.
  Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  home

  1999

 138. [van der Wouden1999a] VAN DER WOUDEN, TON.
  1999a.
  Not everything is possible.
  GLOT International 4, 17-18.
  (a review of Zanuttini 1997).
 139. [van der Wouden1999b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1999b.
  Smeermiddelen van de taal. Partikels in het Nederlands.
  Onze Taal 68, 292-95.
 140. [van Marion & van der Wouden1999] VAN MARION, OLGA, & TON VAN DER WOUDEN.
  1999.
  Graag scherpe critiek!
  Musaeus, tijdschrift voor Renaissance-letterkunde 6, 5-8.
 141. [ICHL1999] TON VAN DER WOUDEN.
  1999.
  Grammaticalization in progress: the development of negative focus particles.
  (Paper presented at ICHL 1999, Vancouver. Unpublished, but referred to in the literature.)
  home

  1998

 142. [van der Wouden1998a] VAN DER WOUDEN, TON.
  1998a.
  Dat had niet zo gehoeven: Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS.
  Nederlandse Taalkunde 3, 237-252.
 143. [van der Wouden1998b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1998b.
  Niet huilen maar: negation, directives and particles.
  In Small words in the big picture. Squibs for Hans Bennis, ed. by Sjef Barbiers, Johan Rooryck, & Jeroen van de Weijer, number 2 in HIL Occasional Papers, 125-128. Leiden: HIL.
 144. [van der Wouden1998c] VAN DER WOUDEN, TON.
  1998c.
  On the development of marked negation systems: The Dutch situation in the seventeenth century.
  In Historical Linguistics 1995, Volume 2, ed. by Richard M. Hogg & Linda van Bergen, 311-329. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 145. [van der Wouden1998d] VAN DER WOUDEN, TON.
  1998d.
  Partikels.
  Nederlandse Taalkunde 3, 76-77.
  signalement van Tim van Baar, Phasal Polarity, 1997.
 146. [van der Wouden1998e] VAN DER WOUDEN, TON.
  1998e.
  Verboden op het werk te komen.
  Onze Taal 67, 14.
 147. VAN DER WOUDEN, TON.
  1998f.
  Verboden op het werk te komen. Klein woordenboek van Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden.
  Enschede: SIWU.
 148. [van der Wouden1998g] VAN DER WOUDEN, TON.
  1998g.
  Waar Machteld nou?
  TABU 28, 159-161.
 149. [van Oostendorp & van der Wouden1998] VAN OOSTENDORP, MARC, & TON VAN DER WOUDEN.
  1998.
  Corpus internet.
  Nederlandse Taalkunde 3, 347-361.
  home

  1997

 150. VAN DER WOUDEN, TON.
  1997a.
  Negative Contexts. Collocation, polarity, and multiple negation.
  London and New York: Routledge.
 151. [van der Wouden1997b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1997b.
  Partikelgebruik.
  De Woordenaar. Nieuwsbrief van het Matthias de Vries-Genootschap 1, 17.
  home

  1996

 152. [van der Wouden1996a] VAN DER WOUDEN, TON.
  1996a.
  Hoeven.
  TABU 26, 164-182.
 153. [van der Wouden1996b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1996b.
  Litotes and downward monotonicity.
  In Negation: a notion in focus, ed. by Heinrich Wansing, 145-168. Berlin: Walter de Gruyter.
 154. [Horn1996] HORN, LAURENCE R.
  1996.
  Flaubert-triggers, squatitieve negatie, en andere grillen van de grammatica.
  TABU 26, 183-205.
  transl. Ton van der Wouden.
 155. [Ladusaw1996] LADUSAW, WILLIAM A.
  1996.
  Een compositionaliteitspuzzel in dubbele ontkenningen.
  TABU 26, 206-212.
  transl. Ton van der Wouden.
 156. [Fernald & Napoli1996] FERNALD, THEODORE B., & DONA JO NAPOLI.
  1996.
  Hand en mond, tong en nagel: een vergelijking van de morfologische mogelijkheden van ASL en gesproken talen.
  TABU 26, 213-234.
  transl. Ton van der Wouden.
  home

  1995

 157. [van der Wouden1995a] VAN DER WOUDEN, TON.
  1995a.
  De reflectie van logische relaties in woordstructuur: de distributie van het prefix on.
  TABU 25, 61-71.
 158. [van der Wouden1995b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1995b.
  Dubbele ontkenningen.
  Onze Taal 64, 186-87.
 159. [van der Wouden1995c] VAN DER WOUDEN, TON.
  1995c.
  Het partitieve er.
  Tabu 25, 205-208.
 160. [van der Wouden1995d] VAN DER WOUDEN, TON.
  1995d.
  Lijftelwoorden.
  Onze Taal 64, 36.
 161. [van der Wouden1995e] VAN DER WOUDEN, TON.
  1995e.
  Moeilijk is (not) difficult.
  In Linguistics in the Netherlands 1995, ed. by Marcel den Dikken & Kees Hengeveld, 203-14. Amsterdam: Benjamins.
 162. [van der Wouden1995f] VAN DER WOUDEN, TON.
  1995f.
  Negatieve omgevingen.
  Onze Taal 64, 284-285.
 163. [van der Wouden1995g] VAN DER WOUDEN, TON.
  1995g.
  Negative contexts.
  GLOT International 1, 9-10.
 164. [van der Wouden1995h] VAN DER WOUDEN, TON.
  1995h.
  A problem with the semantics of negative raising verbs.
  In Proceedings ACCOLADE '95, ed. by Sophie Fischer & Marten Trautwein, 169-183. Amsterdam: dutch Graduate School in Logic and Department of mathematics & Computer Science, University of Amsterdam.
 165. [van der Wouden1995i] TON VAN DER WOUDEN.
  1995i.
  Ter inleiding: morfologie in Nederland in de jaren '90.
  TABU 25, 1-2.
  home

  1994

 166. [van der Wouden1994a] VAN DER WOUDEN, TON.
  1994a.
  [gepromoveerd].
  Dokumentaal 23, 122-4.
 167. [van der Wouden1994b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1994b.
  Negative Contexts.
  Groningen dissertation.
 168. [van der Wouden1994c] VAN DER WOUDEN, TON.
  1994c.
  Polarity and `illogical negation'.
  In Dynamics, polarity, and quantification, ed. by Makoto Kanazawa & Chrístopher J. Piñón, volume 48 of CSLI Lecture Notes, 17-45. Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 169. [Sánchez Valencia et al.1994] VÍCTOR SÁNCHEZ VALENCIA, TON VAN DER WOUDEN, & FRANS ZWARTS.
  1994.
  Polarity, veridicality, and temporal connectives.
  In Proceedings of the Ninth Amsterdam Colloquium, December 14 - 17, 1993, ed. by Paul Dekker & Martin Stokhof, 587-606. Amsterdam: ILLC / Department of Philosophy, University of Amsterdam.
  home

  1993

 170. [van der Wouden1993] VAN DER WOUDEN, TON.
  1993.
  Logische patronen in natuurlijke taal.
  Dokumentaal 22, 2-3.
 171. [van der Wouden & Zwarts1993] TON VAN DER WOUDEN, & FRANS ZWARTS.
  1993.
  A semantic analysis of negative concord.
  In SALT III: Proceedings of the third conference on semantics and linguistic theory, ed. by Utpal Lahiri & Adam Zachary Wyner, 202-219. Cornell University Department of Modern Languages and Linguistics.
 172. [Sanchez Valencia et al.1993] VÍCTOR SÁNCHEZ VALENCIA, TON VAN DER WOUDEN, & FRANS ZWARTS.
  1993.
  Polarity and the flow of time.
  In Language and cognition 3. Yearbook 1993 of the research group for theoretical and experimental linguistics of the University of Groningen, ed. by Ale de Boer, Jelly de Jong, & Rita Landeweerd, 209-18. Groningen: TENK.
 173. [Balans 1993] TON VAN DER WOUDEN.
  1993.
  De balansschikking, een logische analyse.
  (On the "negative of-construction" in Dutch. Unpublished, but referred to in the literature).
  home

  1992

 174. [van der Wouden1992a] VAN DER WOUDEN, TON.
  1992a.
  Beperkingen op het optreden van lexicale elementen.
  De Nieuwe Taalgids 85, 513-38 (version in DBNL).
 175. [van der Wouden1992b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1992b.
  Een mondvol woordgrappen.
  Onze Taal 61, 7/8, 166.
 176. [van der Wouden1992c] VAN DER WOUDEN, TON.
  1992c.
  Oorlogsmetaforen van alledag.
  Onze Taal 61, 7/8, 149.
 177. [van der Wouden1992d] VAN DER WOUDEN, TON.
  1992d.
  Prolegomena for a multilingual description of collocations.
  In EURALEX '92 Proceedings I-II. Papers submitted to the 5th EURALEX International Congress on Lexicography in Tampere, Finland, ed. by Hannu Tommola, Krista Varantola, Tarja Salmi-Tolonen, & Jürgen Schopp, 449-456, Tampere. Department of Translation Studies, university of Tampere.
 178. [van der Wouden & Zwarts1992] TON VAN DER WOUDEN, & FRANS ZWARTS.
  1992.
  Negative concord.
  In Language and cognition 2. Yearbook 1992 of the research group for linguistic theory and knowledge representation of the University of Groningen, ed. by Dicky Gilbers & Sietze Looyenga, 317-331. Groningen: TENK.
  home

  1991

 179. [van der Wouden1991] VAN DER WOUDEN, TON.
  1991.
  Een land van brood en honing.
  Onze Taal 60,5, 10-11.
 180. [van der Wouden & Sijtsma1991] TON VAN DER WOUDEN, & WIETSKE SIJTSMA (eds.).
  1991.
  Computational Linguistics in The Netherlands. Papers from the First CLIN-Meeting.
  OTS Working Papers nr. OTS-WP-CL-91-001.
  home

  1990

 181. [van der Wouden1990] VAN DER WOUDEN, TON.
  1990.
  Celex: Building a multilingual multifunctional polytheoretical lexical database.
  In BudaLEX '88 Proceedings. Papers from the EURALEX Third International Congress, Budapest, 4-9 September 1988, ed. by T. Magay & J. Zig'any. Budapest: Akad'emiai Kiad'o.
 182. [Bloksma et al.1990] BLOKSMA, LAURA, ANNE VAN BOLHUIS, PIM VAN DER EIJK, PIUS TEN HACKEN, JOY HERKLOTS, DIRK HEYLEN, HANS PIJNENBURG, FRANK SESINK, ANNE-MARIE TEEUW, LOUIS DES TOMBE, & TON VAN DER WOUDEN.
  1990.
  Ndict: Final report.
  Technical report, Eurotra-NL, University of Utrecht, Utrecht.
  home

  1989

 183. [van der Wouden1989] VAN DER WOUDEN, TON.
  1989.
  De opmars van het lexicon.
  Levende talen 438.
 184. [van der Eijk & van der Wouden1989] VAN DER EIJK, PIM, & TON VAN DER WOUDEN.
  1989.
  A modular lexicon environment for NLP.
  In Proceedings of the First International Lexical Acquisition Workshop, ed. by U. Zernik, Detroit.
  home

  1988

 185. [van der Wouden1988a] VAN DER WOUDEN, TON.
  1988a.
  Automatic morphology for lexical databases.
  Gramma 12,1.
 186. [van der Wouden1988b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1988b.
  Positief polaire uitdrukkingen 1.
  Glot 11, 165-90.
 187. [van der Wouden & Heylen1988] TON VAN DER WOUDEN, & DIRK HEYLEN.
  1988.
  Massive disambiguation of large text corpora with flexible categorial grammar.
  In Proceedings of the 12th international conference on computational linguistics. Budapest: .
 188. [Heylen et al.1988] HEYLEN, DIRK, MICHAEL MOORTGAT, & TON VAN DER WOUDEN.
  1988.
  Categoriale ontleding: Theorie en praktijk.
  Spektator 18, 1.
  Ook in Anneke Neijt and Dik Bakker (red.): Computerlinguistiek, een overzicht in artikelen, Dordrecht, Foris, 1990.
  home

  1987

 189. [van der Wouden1987] VAN DER WOUDEN, TON.
  1987.
  Dubbele ontkenningen.
  Glot 10, 485-501.
 190. [VdWouden:LT87] VAN DER WOUDEN, TON.
  1987.
  [recensie/signalement van] Nederlands en computers: een overzicht van de gebruiksmogelijkheden van een computer bij het vak Nederlands; voor de Didactiek Commissie Nederlands samengest. door Lodewijk de Groot en Hans Frank. Den Bosch: Malmberg, 1988. (DCN-cahier; 19).
  home

  1986

 191. [Moortgat & van der Wouden1986] MOORTGAT, MICHAEL, & TON VAN DER WOUDEN.
  1986.
  Affix. affix lexicon voor inheemse derivatie. gebruikersdocumentatie.
  Technical report, Instituut voor Nederlandse lexicologie, Leiden.
  Versie 24-10-86. 38 p. (= INL Working Papers 86-05).
  home

  1985

 192. [van der Wouden1985a] VAN DER WOUDEN, TON.
  1985a.
  Een computerlinguïstische vingeroefening.
  Tabu 15, 2, 79-101.
 193. [van der Wouden1985b] VAN DER WOUDEN, TON.
  1985b.
  If Nederlands then go to informatica.
  META 19,5, 16-19.
 194. [van der Wouden1985c] VAN DER WOUDEN, TON.
  1985c.
  Positief polaire uitdrukkingen in het Nederlands.
  Master's thesis, Vakgroep Nederlands Leiden.
 195. [van Lit & van der Wouden1985] VAN LIT, JOHN, & TON VAN DER WOUDEN.
  1985.
  Comparatieve syntaxis.
  META 19,4, 12-16.

home
First version generated by bbl2html.awk v1.2c, with many years of manual editing; more may be needed.